ZMĚNA TERMÍNU BRIGÁDY

Vzhledem k tomu, že nebylo možno kvůli volbám sehnat místo na shromáždění představitelů, to se uskuteční dne 26.10.2013 v 09.00 hod v sále Dělnického domu v Horní Suché.Z tohoto důvodu je hodina brigády na vepřové hody přesunuta na 13.30 hod, sraz ve zbrojnici. Děkuji starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 18.9. ve středu od 17.00 hod se uskuteční schůze členů výboru. Hlavním bodem jednání bude příprava akce Vepřové hody. Srdečně zve starosta SDH

SLOVO STAROSTY

Děkuji všem, kteří se ve dnech 23.-25.8. zhostili přípravy oslav 110 let založení SDH Horní Suchá. Zároveň chci vyzvednout ty, kteří svůj čas věnovali kulturnímu programu-vystoupení Labutí jezero, které bylo na vysoké úrovni. Oficiálně pochvalu zaslouží naše cvičitelky Jana Chrobáková a Bohunka Velíšková, ale nesmím zapomenout hlavně na naši kostymérku Petru Szelongovou, která mnoho hodin strávila nad našimi úbory na úkor své rodiny. Doufám, že tímto naše akce neskončily a budeme v nich pokračovat. Ještě jednou vřelé díky. Starosta SDH Tomáš Stefan

PRO VŠECHNY ČLENY ROZPIS BRIGÁD K 110 LETŮM SDH

Jak jistě víte, náš sbor příští týden oslaví 110 let založení. Aby oslavy proběhly ve slavnostním duchu, je zapotřebí připravit podmínky pro její zdárný průběh. Z toho důvodu Vás všechny žádám o pomoc při jejich organizaci a pomoc při úklidu jak areálu, tak požární zbrojnice, přípravy výstavy atd. Tady je rozpis brigád na následující dny: sobota 17.8. sraz v 9.00 hod zbrojnice - úklid, 22.8 čtvrtek příprava výstavy sraz 16.00 hod požární zbrojnice, den 23.8. pátek, kdo může od 9.00 hod sraz zbrojnice- celý den, sobota 24.8.07.30 hod sraz zbrojnice, všichni již ve slavnostních uniformách, saka podmínkou za jakéhokoliv počasí. Starosta SDH

Brigáda

V sobotu 17.8.2013 v 9hod se koná brigáda.

VOLNÉ MÍSTENKY NA VEČERNÍ ZÁBAVU

Pokud máte zájem ještě o volné místenky na večerní zábavu k 110 letům SDH Horní Suchá, můžete se telefonicky obrátit na tel.č. 603 901 626 nebo 731 188 124. Cena místenky 200,- Kč včetně večeře. Těší se hasiči ze Suché

SCHŮZE VÝBORU

Po oslovení všech členů výboru, dávám na vědomí, že schůze členů výboru se uskuteční dne 15.8. v 16.30 hod ve čtvrtek ve zbrojnici. Program je jasný, 110 let SDH. Dík starosta SDH

Brigáda

Kdo může v sobotu kolem 08.30 hod, přijďte do zbrojnice na brigádu. Bude se jednat o výkop a zabetonování základu pro sochu sv.Floriána. Zve starosta SDH

110 let SDH Horní Suchá

ŘEZBÁŘSKÝ PLENÉR

Kdo máte zájem se podívat na slavnostní předání sochy Sv.Floriána z rukou starosty obce a předsedy kroužku hornických důchodců našemu sboru k výročí 110 let založení SDH Horní Suchá, může se přijít podívat dne 26.7.2013 kolem 16.00 hod do areálu klubu hornických důchodců v Horní Suché. Zve starosta sboru

ZRUŠENÍ BRIGÁDY

Dne 13.7.2013 v 09.00 hod se měla konat brigáda na betování základů k soše Sv.Floriána. Po konzultaci s členem KDH(řezbářem) bylo dohodnuto, že tuto akci provedeme až po zhotovení sochy. Z tohoto důvodu ruším termín brigády. Děkuji starosta SDH

Hornosušská věž 2013


Dne 27.7.2013 proběhne soutěž - Hornosušská věž. Online přihláška do této soutěže lze vyplnit ZDE na webu pod propozicemi. Další možností jak se přihlásit je telefonicky na čísle +420 721 271 983 nebo emailem na adrese zsibrita@seznam.cz

Otevřít propozice s online přihláškou
Hornosušská věž 2013

Prezentace do 12:20hod, zahájení soutěže 13:00.

Srdečně zve SDH Horní Suchá

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)