SCHŮZE VÝBORU

Dne 4.4.2014 v 17.00 hod proběhne schůze výboru v prostorách hasičárny. Předmětem jednání bude mimo jiné příprava na pouť a další akce. Účast členů výboru nutná. Starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 29.01.2014 v 17.00 hod se uskuteční schůze výboru v prostorách hasičárny. Hlavním bodem programu bude hasičský bál. Srdečně zve výbor, starosta SDH

VALNÁ HROMADA

Dne 10. ledna 2014 v 17.00 hod se uskuteční výroční valná hromada v hasičské zbrojnici v Horní Suché. Krom programu budou vybírány i členské příspěvky na rok 2014. Srdečně zve starosta sboru

PF 2014

Školení hlídek

Všem členům, kteří mají zájem o požární hlídky na rok 2014, tak proběhne školení s p. Latečkovou dne 7. ledna 2014 v 16.00 hod ve zbrojnicí. Účast nutná!

Rozpisy hlídek

Rozpis hlídek pro rok 2014 již naleznete po přihlášení v administraci.

SCHŮZE VÝBORU

Dne 13.11.2013 v čase od 16.30 hod proběhne schůze výboru. Prosím, připravte si návrhy do rozpočtu na rok 2014. Děkuji starosta SDH

ZMĚNA TERMÍNU BRIGÁDY

Vzhledem k tomu, že nebylo možno kvůli volbám sehnat místo na shromáždění představitelů, to se uskuteční dne 26.10.2013 v 09.00 hod v sále Dělnického domu v Horní Suché.Z tohoto důvodu je hodina brigády na vepřové hody přesunuta na 13.30 hod, sraz ve zbrojnici. Děkuji starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 18.9. ve středu od 17.00 hod se uskuteční schůze členů výboru. Hlavním bodem jednání bude příprava akce Vepřové hody. Srdečně zve starosta SDH

SLOVO STAROSTY

Děkuji všem, kteří se ve dnech 23.-25.8. zhostili přípravy oslav 110 let založení SDH Horní Suchá. Zároveň chci vyzvednout ty, kteří svůj čas věnovali kulturnímu programu-vystoupení Labutí jezero, které bylo na vysoké úrovni. Oficiálně pochvalu zaslouží naše cvičitelky Jana Chrobáková a Bohunka Velíšková, ale nesmím zapomenout hlavně na naši kostymérku Petru Szelongovou, která mnoho hodin strávila nad našimi úbory na úkor své rodiny. Doufám, že tímto naše akce neskončily a budeme v nich pokračovat. Ještě jednou vřelé díky. Starosta SDH Tomáš Stefan

PRO VŠECHNY ČLENY ROZPIS BRIGÁD K 110 LETŮM SDH

Jak jistě víte, náš sbor příští týden oslaví 110 let založení. Aby oslavy proběhly ve slavnostním duchu, je zapotřebí připravit podmínky pro její zdárný průběh. Z toho důvodu Vás všechny žádám o pomoc při jejich organizaci a pomoc při úklidu jak areálu, tak požární zbrojnice, přípravy výstavy atd. Tady je rozpis brigád na následující dny: sobota 17.8. sraz v 9.00 hod zbrojnice - úklid, 22.8 čtvrtek příprava výstavy sraz 16.00 hod požární zbrojnice, den 23.8. pátek, kdo může od 9.00 hod sraz zbrojnice- celý den, sobota 24.8.07.30 hod sraz zbrojnice, všichni již ve slavnostních uniformách, saka podmínkou za jakéhokoliv počasí. Starosta SDH

Brigáda

V sobotu 17.8.2013 v 9hod se koná brigáda.

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)