AKCE POUŤ

Dne 4.5.2014 proběhne jako každoročně i v areálu zbrojnice tradiční hornosušská pouť. Naším cílem bude zajistit prodej občerstvení. Proto žádám naše členy, aby se uvedeného dne dostavili kolem 08.30 hod do areálu zbrojnice, kde bude nutno připravit podmínky pro prodej a potom i následně prodej samotný. Děkuji starosta SDH

AKCE KLADENÍ VĚNCŮ

Dne 3.5.2014 od 15.00 hod (sraz v 14.30 hod)se koná kladení věnců u památníku poblíž hasičské zbrojnice. Za SDH se zúčastní Zsibrita, Stefan, Káňa, Krhovjak R. a Sikora Jana, všichni ve slavnostních uniformách. Samozřejmě že jsou zváni i ostatní členové, pokud nás bude více, bude jen dobře. Starosta SDH

AKCE BRIGÁGA ZBROJNICE

Ve dnech 25.4.2014 od 16.00 hod a dále dne 26.4.2014 od 9.00 hod proběhne v hasičské zbrojnici brigága pro všechny členy sboru. Hlavním úkolem je postavení laviček, popř. výměna nových desek za staré, celkový úklid. Vše zaměřeno na přípravu letních akcí, v první řadě na pouť konanou dne 4.5.2014. Účast nutná, zve starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 4.4.2014 v 17.00 hod proběhne schůze výboru v prostorách hasičárny. Předmětem jednání bude mimo jiné příprava na pouť a další akce. Účast členů výboru nutná. Starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 29.01.2014 v 17.00 hod se uskuteční schůze výboru v prostorách hasičárny. Hlavním bodem programu bude hasičský bál. Srdečně zve výbor, starosta SDH

VALNÁ HROMADA

Dne 10. ledna 2014 v 17.00 hod se uskuteční výroční valná hromada v hasičské zbrojnici v Horní Suché. Krom programu budou vybírány i členské příspěvky na rok 2014. Srdečně zve starosta sboru

PF 2014

Školení hlídek

Všem členům, kteří mají zájem o požární hlídky na rok 2014, tak proběhne školení s p. Latečkovou dne 7. ledna 2014 v 16.00 hod ve zbrojnicí. Účast nutná!

Rozpisy hlídek

Rozpis hlídek pro rok 2014 již naleznete po přihlášení v administraci.

SCHŮZE VÝBORU

Dne 13.11.2013 v čase od 16.30 hod proběhne schůze výboru. Prosím, připravte si návrhy do rozpočtu na rok 2014. Děkuji starosta SDH

ZMĚNA TERMÍNU BRIGÁDY

Vzhledem k tomu, že nebylo možno kvůli volbám sehnat místo na shromáždění představitelů, to se uskuteční dne 26.10.2013 v 09.00 hod v sále Dělnického domu v Horní Suché.Z tohoto důvodu je hodina brigády na vepřové hody přesunuta na 13.30 hod, sraz ve zbrojnici. Děkuji starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 18.9. ve středu od 17.00 hod se uskuteční schůze členů výboru. Hlavním bodem jednání bude příprava akce Vepřové hody. Srdečně zve starosta SDH

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)