PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se ve dnech 25. a 26.4.2014 zúčastnili brigády v hasičské zbrojnici. Udělalo se kus práce, areál po zimě vypadá opět pěkně, tak jako prostory uvnitř hasičárny. Vy,kteří jste byli určeni na akci kladení věnců v sobotu 3.5.2014, nezapomeňte, že sraz je v 14.30 hod u požární zbrojnice v uniformách.A z ostatními se uvidíme na pouti o den později. Děkuji starosta SDH Tomáš Stefan

AKCE DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI

Jak asi víte, i v letošním roce proběhne akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči.Vzhledem k tomu,že (termín odběru 14.5.2014 v NsP Karviná) je již naplněn, mohou se ostatní členové zúčastnít kterýkoliv den v měsíci květnu 2014 s tím, že si nechají potvrdit den odběru (v Karviné stačí nahlásit na stanici krevního centra)a potvrzenou průkazku pak předloží buď svému SDH nebo přímo na OSH Karviná. Podmínky jsou shodné z minulým rokem. Děkuji a doufám v hojnou účast. Starosta SDH

AKCE BRIGÁDA SBORU

Ve dnech 25.4.2014 v 16.00 hod a dne 26.4.2014 od 9.00 hod proběhne v areálu SDH brigáda všech členů sboru. Nutno připravit areál na letní akce, výměna desek na lavičkách a pod. Účast všech nutná

UKÁZKA TECHNIKY PRO POSTIŽENÉ DĚTI

Dne 1.6.2014 v 14.00 hod (neděle),tak, jak tomu bylo v loňském roce, jsme byli požádáni svazem postižených dětí o ukázku techniky v našem areálu. Źádám proto členy výjezdové jednotky, aby se tohoto dne této akce účastnili a děti něčím opět překvapili. Zve velitel výjezdové jednotky

AKCE SMAŽENÍ VAJEČINY

Dne 24.5.2014 v 15.00 hod proběhne v areálu SDH smažení vaječiny pro naše členy. Kdo má zájem, může přijít. Sebou si donese vajíčka(počet dle svého uvážení, počítáme tak 3 vejce na osobu), dále chleba, kousek špeku a šnytlík. Do kapsy si nezapomeňte přibrat nějakou korunku(penízky) na občerstvení. Zve výbor SDH

AKCE POUŤ

Dne 4.5.2014 proběhne jako každoročně i v areálu zbrojnice tradiční hornosušská pouť. Naším cílem bude zajistit prodej občerstvení. Proto žádám naše členy, aby se uvedeného dne dostavili kolem 08.30 hod do areálu zbrojnice, kde bude nutno připravit podmínky pro prodej a potom i následně prodej samotný. Děkuji starosta SDH

AKCE KLADENÍ VĚNCŮ

Dne 3.5.2014 od 15.00 hod (sraz v 14.30 hod)se koná kladení věnců u památníku poblíž hasičské zbrojnice. Za SDH se zúčastní Zsibrita, Stefan, Káňa, Krhovjak R. a Sikora Jana, všichni ve slavnostních uniformách. Samozřejmě že jsou zváni i ostatní členové, pokud nás bude více, bude jen dobře. Starosta SDH

AKCE BRIGÁGA ZBROJNICE

Ve dnech 25.4.2014 od 16.00 hod a dále dne 26.4.2014 od 9.00 hod proběhne v hasičské zbrojnici brigága pro všechny členy sboru. Hlavním úkolem je postavení laviček, popř. výměna nových desek za staré, celkový úklid. Vše zaměřeno na přípravu letních akcí, v první řadě na pouť konanou dne 4.5.2014. Účast nutná, zve starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 4.4.2014 v 17.00 hod proběhne schůze výboru v prostorách hasičárny. Předmětem jednání bude mimo jiné příprava na pouť a další akce. Účast členů výboru nutná. Starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 29.01.2014 v 17.00 hod se uskuteční schůze výboru v prostorách hasičárny. Hlavním bodem programu bude hasičský bál. Srdečně zve výbor, starosta SDH

VALNÁ HROMADA

Dne 10. ledna 2014 v 17.00 hod se uskuteční výroční valná hromada v hasičské zbrojnici v Horní Suché. Krom programu budou vybírány i členské příspěvky na rok 2014. Srdečně zve starosta sboru

PF 2014

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)