SLOVO STAROSTY

Děkuji všem, kteří se ve dnech 23.-25.8. zhostili přípravy oslav 110 let založení SDH Horní Suchá. Zároveň chci vyzvednout ty, kteří svůj čas věnovali kulturnímu programu-vystoupení Labutí jezero, které bylo na vysoké úrovni. Oficiálně pochvalu zaslouží naše cvičitelky Jana Chrobáková a Bohunka Velíšková, ale nesmím zapomenout hlavně na naši kostymérku Petru Szelongovou, která mnoho hodin strávila nad našimi úbory na úkor své rodiny. Doufám, že tímto naše akce neskončily a budeme v nich pokračovat. Ještě jednou vřelé díky. Starosta SDH Tomáš Stefan

PRO VŠECHNY ČLENY ROZPIS BRIGÁD K 110 LETŮM SDH

Jak jistě víte, náš sbor příští týden oslaví 110 let založení. Aby oslavy proběhly ve slavnostním duchu, je zapotřebí připravit podmínky pro její zdárný průběh. Z toho důvodu Vás všechny žádám o pomoc při jejich organizaci a pomoc při úklidu jak areálu, tak požární zbrojnice, přípravy výstavy atd. Tady je rozpis brigád na následující dny: sobota 17.8. sraz v 9.00 hod zbrojnice - úklid, 22.8 čtvrtek příprava výstavy sraz 16.00 hod požární zbrojnice, den 23.8. pátek, kdo může od 9.00 hod sraz zbrojnice- celý den, sobota 24.8.07.30 hod sraz zbrojnice, všichni již ve slavnostních uniformách, saka podmínkou za jakéhokoliv počasí. Starosta SDH

Brigáda

V sobotu 17.8.2013 v 9hod se koná brigáda.

VOLNÉ MÍSTENKY NA VEČERNÍ ZÁBAVU

Pokud máte zájem ještě o volné místenky na večerní zábavu k 110 letům SDH Horní Suchá, můžete se telefonicky obrátit na tel.č. 603 901 626 nebo 731 188 124. Cena místenky 200,- Kč včetně večeře. Těší se hasiči ze Suché

SCHŮZE VÝBORU

Po oslovení všech členů výboru, dávám na vědomí, že schůze členů výboru se uskuteční dne 15.8. v 16.30 hod ve čtvrtek ve zbrojnici. Program je jasný, 110 let SDH. Dík starosta SDH

Brigáda

Kdo může v sobotu kolem 08.30 hod, přijďte do zbrojnice na brigádu. Bude se jednat o výkop a zabetonování základu pro sochu sv.Floriána. Zve starosta SDH

110 let SDH Horní Suchá

ŘEZBÁŘSKÝ PLENÉR

Kdo máte zájem se podívat na slavnostní předání sochy Sv.Floriána z rukou starosty obce a předsedy kroužku hornických důchodců našemu sboru k výročí 110 let založení SDH Horní Suchá, může se přijít podívat dne 26.7.2013 kolem 16.00 hod do areálu klubu hornických důchodců v Horní Suché. Zve starosta sboru

ZRUŠENÍ BRIGÁDY

Dne 13.7.2013 v 09.00 hod se měla konat brigáda na betování základů k soše Sv.Floriána. Po konzultaci s členem KDH(řezbářem) bylo dohodnuto, že tuto akci provedeme až po zhotovení sochy. Z tohoto důvodu ruším termín brigády. Děkuji starosta SDH

Hornosušská věž 2013


Dne 27.7.2013 proběhne soutěž - Hornosušská věž. Online přihláška do této soutěže lze vyplnit ZDE na webu pod propozicemi. Další možností jak se přihlásit je telefonicky na čísle +420 721 271 983 nebo emailem na adrese zsibrita@seznam.cz

Otevřít propozice s online přihláškou
Hornosušská věž 2013

Prezentace do 12:20hod, zahájení soutěže 13:00.

Srdečně zve SDH Horní Suchá

Den pro lidi s mentálním postižením

Dne 3.6.2013 jsme pronajali pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR z Havířova areál hasičské zbrojnice a provedli ukázku naší techniky s malým zásahem na hořící popelnici. Poté následovala projížďka hasičským vozidlem. Podívat se můžete do fotogalerie na spoustu fotek z tohoto dne.

SCHŮZE VÝBORU 7.6.2013

Členy výboru vyrozumívám o tom, že dne 7.6.2013 v pátek v 16.30 hod proběhne schůze výboru. Na programu bude Hornosušská věž a výročí 110 let SDH. Děkuji zve starosta SDH

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)