Okrsková soutěž v požárnim sportu

Dne 27.4.2013 v 15.00 hod. proběhne soutěž v požárním sportu okrsku Havířov u požárni zbrojnice v Horní Suché.

BRIGÁDA

Dne 27.4.2013 v 09.00 hod proběhne v areálu hasičské zbrojnice brigáda, zaměření na přípravu pouťových oslav konaných 5.5.2013. Doufám, že počasí bude ideální a přijde co největší počet členů. Na účast se těší starosta SDH

SCHŮZE VÝBORU

Dne 17.4.2013 ve středu v 17.00 hod se uskuteční již III.schůze výboru SDH. Na programu jednání je mimo jiné příprava na pouť dne 5.5.2013 a soutěž v požárním sportu dne 18.5.2013. Starosta SDH

PŘÍJEMNÉ VELIKONOCE

Přeji Vám všem včetně rodinných příslušníků příjemné prožití velikonočních svátků, chlapům bohatou pomlázku a nenechte žádnou členku suchou. To Vám přeje starosta SDH Tomáš Stefan

AKCE DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI

Také v letošním roce proběhne v okrese Karviná akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“.
V okrese Karviná bude akce po dohodě s Krevním centrem Nemocnice s Poliklinikou Karviná Ráj organizována takto:
Hlavní termín odběrů bude je soustředěn na středu 15. května 2013 od 7,00 hodin (platí pro všechny dárce).
Místo odběrů pro okres Karviná: Nemocnice s Poliklinikou Karviná Ráj. Do akce budou započítání i dárci, kteří darují krev v termínu od 1. května do 31.května 2013 a záznam o odběru prokážou kopií dárcovského průkazu. Prosím, kdo máte zájem o tuto akci, nahlaste se buď na mou adresu nebo Petru Szelongovou. Závazné přihlášky musíme odeslat v dubnu 2013. Opět se jedná o největší počet prvodárců a dárců, a vítězné SDH obdrží finanční cenu. Prvodárci 1.500,- Kč a nejvíce dárců 1.000,-Kč.

POZOR ZMĚNA AKCE

Pozor na změnu konání akce Muzikantský rej, která byla původně plánována na den 29.3. a nyní je změněna na den 22.3.2013. Kdo se napsal na požární hlídku, dohodněte se na změně. Dík Tom

Schůze výboru

Dne 7. března 2013 v 16.30 hod proběhne v hasičské zbrojnici shůze výboru. Srdečně zve starosta SDH

Vepřové hody

Dne 26.10.2013 v 19.00 hod v sále Dělnického domu proběhnou tradiční vepřové hody s domácími výrobky a živou hudbou. K tanci bude hrát skupina SantropézSchůze výboru

Dne 10. ledna 2013 v 16:30 hod ve čtvrtek je schůze výboru. Prosím o hojnou účast, předmětem jednání bude ples a ostatní náležitosti.

Šťastný nový rok 2013Školení požárních hlídek

Školení požárních hlídek proběhne v úterý 8.ledna 2013 v 15.00 hod na hasičské zbrojnici v Horní Suché. Upozorňuji, že účast je nutná, kdo nebude proškolený nemůže dělat pož. hlídku.

Schůze výboru - 23.11.2012

V pátek 23.11.2012 se koná schůze výboru v 16:30h. Účast pro všechny členy výboru nutná !!!! Na programu bude Valná hromada, která se bude konat 1.12.2012

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)