AKCE DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI

Také v letošním roce proběhne v okrese Karviná akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“.
V okrese Karviná bude akce po dohodě s Krevním centrem Nemocnice s Poliklinikou Karviná Ráj organizována takto:
Hlavní termín odběrů bude je soustředěn na středu 15. května 2013 od 7,00 hodin (platí pro všechny dárce).
Místo odběrů pro okres Karviná: Nemocnice s Poliklinikou Karviná Ráj. Do akce budou započítání i dárci, kteří darují krev v termínu od 1. května do 31.května 2013 a záznam o odběru prokážou kopií dárcovského průkazu. Prosím, kdo máte zájem o tuto akci, nahlaste se buď na mou adresu nebo Petru Szelongovou. Závazné přihlášky musíme odeslat v dubnu 2013. Opět se jedná o největší počet prvodárců a dárců, a vítězné SDH obdrží finanční cenu. Prvodárci 1.500,- Kč a nejvíce dárců 1.000,-Kč.

POZOR ZMĚNA AKCE

Pozor na změnu konání akce Muzikantský rej, která byla původně plánována na den 29.3. a nyní je změněna na den 22.3.2013. Kdo se napsal na požární hlídku, dohodněte se na změně. Dík Tom

Schůze výboru

Dne 7. března 2013 v 16.30 hod proběhne v hasičské zbrojnici shůze výboru. Srdečně zve starosta SDH

Vepřové hody

Dne 26.10.2013 v 19.00 hod v sále Dělnického domu proběhnou tradiční vepřové hody s domácími výrobky a živou hudbou. K tanci bude hrát skupina SantropézSchůze výboru

Dne 10. ledna 2013 v 16:30 hod ve čtvrtek je schůze výboru. Prosím o hojnou účast, předmětem jednání bude ples a ostatní náležitosti.

Šťastný nový rok 2013Školení požárních hlídek

Školení požárních hlídek proběhne v úterý 8.ledna 2013 v 15.00 hod na hasičské zbrojnici v Horní Suché. Upozorňuji, že účast je nutná, kdo nebude proškolený nemůže dělat pož. hlídku.

Schůze výboru - 23.11.2012

V pátek 23.11.2012 se koná schůze výboru v 16:30h. Účast pro všechny členy výboru nutná !!!! Na programu bude Valná hromada, která se bude konat 1.12.2012

Výborová schůze

Ve středu 17.10.2012 v 17:00h se koná schůze výboru.

Pokyny pro zájezd do Polské republiky

Pokyny pro ty, kteří se účastní zájezdu do Polské republiky. Sraz účastníků je dne 19. října 2012 v pátek v 08.00 hod v požární zbrojnici. Přistavení autobusu bude kolem 08.30 hod. Každý uhradí před odjezdem částku 300,-Kč, pokud si chce vzít nějaké polské zloté, nevidím v tom problém. Kromě finanční hotovosti 300,- Kč musí mít u sebe i kulaté razítko, jako je vždy dobrým zvykem. Trasu cesty se dozvíte v autobuse. Příjezd by měl být kolem 11.00 hod, asi bude ubytování, pak oběd a plánovaný program. Může dojít i k organizačním změnám. Večer bude následovat večeře a volná zábava. Ráno snídaně a končíme obědem dne 20.10. a bude následovat odjezd domů. Předpokládaný příjezd bude kolem 15.00 hod. Tak jak jsem uvedl, strava je zajištěna, ostatní je v naší režii. Vzhledem k tomu, že se mi již nikdo další na zájezd neohásil, ikdyž jsem je několikrát vyrozumíval, sestava je následující: Káňa S., Preisner C., Krhovjak R. s manželkou, Krhovjak D., Glistová L., Raš M. s manželkou, Raš R., Sikora M. s manželkou, Stefan T. s manželkou, Szelong M. s manželkou, Zsibrita R. s manželkou. Celkem 17 osob. Další členové už nebudou, protože podle tohoto počtu musím vyměnit zloté, protože tam jimi budeme platit. Takže toť vše, těším se na pátek 19.10. v 08.00 hod. Případné dotazy sdělím buď prostřednictvím emailu ne telefónu. Ahojky Váš starosta

Brigáda

Oznamujeme , že dne 6.10.2012 v 13.00 hod proběhne ve zbrojnici brigáda, na kterou Vás všechny zveme a doufáme, že se v hojném počtu zúčastníte.

Hasičská zábava ve stylu vepřových hodů

28. září 2012 v 19:00 hodin se koná hasičská zábava ve stylu vepřových hodů.

Kde: Sál Dělnického domu v Horní Suché.

K tanci hraje skupina SANTROPEZ

Srdečně zvou hasiči

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)