Brigáda

V sobotu 30.4.2011 v 9:00h proběhne brigáda v požární zbrojnici, proto žádáme všechny členy SDH v Horní Suché, aby se této brigády zúčastnili.

Dále žádame všechny členy výjezdové jednotky, kteří ještě neodevzdali fotografii na průkazku, aby tak učinili v sobotu na brigádě...

Schůze výboru

Schůze výboru je plánovaná na pátek 22.4.2011 v 16:30h v požární zbrojnici.

Schůze výboru

Dne 25.3. (pátek) v 16:00 se koná ve zbrojnici schůze výboru.

Schůze výboru

V pondělí 21.2.2011 v 16.30 hod. se koná schůze výboru. Účast nutná.

Schůze výboru

V pátek 28.1.2011 se koná schůze výboru v 16:30hod.

ZMĚNA hodin - Valná hromada


!!! POZOR, OPRAVEN ČAS !!!
Dne 7.1.2011 (pátek) se koná ve zbrojnici valná hromada.
Pro členy výboru v 15.00 hod. a ostatní členové v 16.00 hod.

Školení strojníků

V sobotu 27.11.2010 proběhne školení strojníků JPO III S8 v 8.30hod. na stanici CHS Karviná. Účast strojníků je nutná!!!

Schůze výboru

V pondělí 15.11.2010 v 16.30 hod. v požární zbrojnici proběhne schůze
výboru SDH Horní Suchá.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Brigáda

Dne 24.9.2010 (pátek) se koná v 16:00hod brigáda ve zbrojnici.

Schůze výboru + oznámení

POZOR ZMĚNA:
Dne 20.9.2010 v 16,30hod sekoná schůze výboru ve zbrojnici.
Na svém posledním zasedání Výkonného výboru OSH Karviná, byla probírána otázka zvýšení členských příspěvků. Vzhledem k tomu, že situace je delší dobu již neúnosná, přistoupil výkonný výbor i na svém mimořádném zasedání vedení výkonného výboru k tomu, že na shromáždění představitelů sboru bude předložen návrh na zvýšení členských příspěvků od jednotlivých sborů z původních 50,-Kč na nově upravených 80,-Kč. Tyto peníze budou sloužit na celkový chod OSH, organizovaní kurzů pro strojníky a velitele, na školení preventistů, starostů, jednatelů, na mládež a mnoho dalších aktivit. Víme, že to pro některý sbor bude mít katastrofický scénář, počítáme s tím, že určitě dojde i k úbytku členské základny, ale bohužel nejde nadále v tomto stavu pokračovat.

Děkuji za pochopení,
náměstek starosty OSH Karviná Tomáš Stefan

Povolení v rámci fyzické přípravy

Odedneška máme povolení v rámci fyzické přípravy
navštěvovat věž na Františku. Kdo bude mít zájem se připojit, ať dá vědět Radkovi, vše vysvětlí. Datum a čas tréninku bude psát do diskuze, tak je to třeba sledovat. Dnes jsme tam byli poprvé je to nahoru 381 schodů. Z vrchu je parádní rozhled. Jinak připomínám všem aby mi (Radkovi) nahlásily počet osob na naší akci, která se uskuteční 25.9.v 15 hod. v hasičárně.

5.8.2010 Výborová schůze

Dne 5.8.2010 (čtvrtek) v 16:30 ve zbrojnici se koná výborová schůze.

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)