Školení požárních hlídek

Oznamuji, že 11.1.2010 ve zbrojnici v 16.00 hod. proběhne školení požárních hlídek. Účast nutná!!!

Úmrtí - Petr Duda


Smutné oznámení - zemřel Ing. Petr Duda

Vánoční svátky, Nový rok...


Přáníčko 2009

Výborová schůze 12.1.2009

Dne 12.1.2010 v 16.30 hod. se koná výborová schůze.
Účast VELMI NUTNÁ ! ! !

V sobotu 19.12.2009 probíhá na HZS Karviná v 8.00 hod školení strojníků.
Účast nutná!!!

Vyborová schůze 1.12.2009

Dne 1.12.2009 v 16:00 se koná výborová schůze.
Účast VELMI NUTNÁ !!!

Valná hromada 28.11.2009

28.11.2009 v 16.00 hod se koná v požární zbrojnici Valná hromada.

Děkuji Rosťa

BRIGÁDA

7.11 V 13:00 SE KONÁ BRIGÁDA!!!ÚČAST NUTNÁ !!

Upozorňují všechny strojníky, že 19.12.2009 proběhne školení strojníků S-8. Přesné informace doplním.

Schůze výboru 16.10.2009

Dávám všem na vědomí, že dne 16.10.2009 v 16.00 h proběhne v hasičské zbrojnici schůze výboru ( hlavním bodem bude příprava na valnou hromadu ). Prosím, aby si všichni připravili náměty k rozpočtu na rok 2010 a dále na akce, které bude pořádat. Poté bude následovat posezení s p. S.Káňou.

Poděkování

V neděli dne 6.9.2009 proběhla ve zbrojnici v Horní Suché brigáda. Cílem celé akce bylo připravit garáže pro montáž zasouvacích vrat, které se budou montovat ke konci tohoto měsíce. Byla vybouraná jedna stěna, demontovaná zářivková tělesa, rozvod vzduchu a celý prostor byl připraven na zednické práce, které se musí provést. Brigády se celkem zúčastnilo 13 členů, kterým šla práce pěkně od ruky a za co jim patří velký dík, že se v neděli obětovali a šli pracovat. Jmenovitě chci poděkovat za vykonanou práci a to: p. Molrdzykovi, Kaňovi, Pagačovi, Sliackému, Sýkorovi, Szelongovi, Zsibritovi, Krhovjakovi D.,Šebestovi, Krhovjakovi R. a Kluziokovi, dále musím poděkovat také paní Moldrzykové za přípravu segedinského guláše a paní Krhovjakové a Zsibritové za obsluhu.

S pozdravem Velitel SDH

Brigáda 6.9.2009

Dne 6.9.2009 se uskuteční od 09.00 h brigáda ve zbrojnici z důvodu výměny garážových vrat. Prosím o hojnou účast a vzhledem k tomu, že bude zajištěno nějaké občerstvení, posílejte Rosťovi potvrzení o účasti. Sdělte to i ostatním členům SDH, starosta sboru je omluven, jede odpočívat k moři. Děkuji

Brigáda 21.8.2009

Dne 21.8.2009 v pátek v 16.00 hod se uskuteční brigáda na letní slavnost konanou dne 22.8. Večer s posezením a guláškem. Přijďte, kdo můžete.

Dík starosta SDH Tomáš Stefan

Letní Slavnost 22.8.2009
Veškeré atrakce zdarma

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)