Další sraz uchazečů do výjezdové jednotky + vaječina

Dne 16.5.2009 v 15:00 se koná další sraz jednotky a uchazečů o členství
ve výjezdové jednotce. Jedná se o fyzickou přípravu, nějaké testíky atd.
Cca kolem 16:30 bude vaječina, informace k vaječině se včas dozvíte.

S sebou sportovní oblečení :))


Sraz uchazečů

24.dubna 2009 v 16:00 u požární zbrojnice se koná sraz všech uchazečů o členství ve výjezdové jednotce.


Pouťová zábava v Horní Suché

Dne 1.5.2015 v 19.00 hod se bude konat pouťová zábava,
k tanci hraje skupina DUO VEGA


Zve SDH Horní Suchá
<center>
<img style="border-style: solid; border-width: 3px; color: rgb(153, 0, 0);" src="http://www.sdh-hornisucha.cz/images/mix/poutovka2009.jpg" alt=""></center>

Ples SDH Horní Suchá 21.2.2009

Poprvé v letošním roce a po mnoha letech se opět konal hasičský ples ve všech prostorách Dělnického domu v Horní Suché a taky ve všech prostorách PZKO.
K tanci na hlavním sále hrála sk. SANTROPÉZ a na malém sále byl disdžokej Petr Olšák. Super atmosféra v obou sálech přílakala na parket mnoho zúčastněných. Hned po zahájení, kdy přivítal všechny přítomné starosta sboru Tomáš Stefan, následovalo předtančení tanečního kroužku z Karviné a začala volná zábava. Kolem půlnoci proběhla bohatá tombola a dále zábava pokračovala
do ranních hodin. Všichni přítomni byli nadmíru spokojeni a mohou se těšit na další akci, kterou připravujeme 1.5.2009 v 19.00 hod, kdy se bude jednat o pouťovou zábavu.


Fotky k nahlédnutí v galerii
je tam i možnost stažení kompletního balíčku všech fotek z plesu...

Brigáda - příprava na ples

V sobotu 21.2.2009 sraz u požární zbrojnice v 9:00hod
Donést dary do tomboly hned ráno !
Večer sraz v 18:00hod v Dělnickém domě.

23.1.2009 se konala Valná hromada

Na této valné hromadě byli vyznamenáni tito hasiči:


Stužka:
20 let Petr Duda
30 let Jaroslav Kněžík, Bedřich Woznica
40 let Czeslav Preisner

Medaile za zásluhy:
- Marek Szelong
- Radek Zsibrita

Čestné uznání KSDH:
- Bedřich Woznica

Medaile sv. Floriána:
- Stanislav Káňa

Čestné uznání ÚSH:
- Czeslav Preisner


Fotky k nahlédnutí v galerii
Zápis ke stažení ZDE

Schůze výboru

11.2.2009 v 17hod se koná schůze výboru.

Úmrtí - Mieczyslaw Guziur


Dne 2. ledna 2009 zemřel ve věku nedožitých 58 let
dlohouletý člen sboru dobrovolných hasičů, člen soutěžního družstva

Mieczyslaw Guziur

Dnešního dne by se dožil 58 let, tj. 7.1.2009. S drahým zesnulým se rozloučíme
dne 8.1.2009 v blízkém rodinném kruhu. Čest jeho památce a zároveň poděkování za obětavou práci ve sboru. Dík se zármutkem vzpomínají všichni členové sboru.


Valná hromada 23.1.2009


Poděkování všem členům SDH Horní Suchá za plnění svěřených úkolů s přáním všeho nejlepšího v roce 2009 hlavně zdraví a pohody přeje starosta SDH.
Dne 23. ledna 2009 proběhne výroční valná hromada v 17.00 hod v pátek v požární zbrojnici. Program - zahájení-volba návrhové komise-kontrola plnění usnesení-zpráva o činnosti sboru-zpráva vel. jednotky-zpráva o hospodaření-zpráva kontrolní a revizní komise-přední vyznamenání-diskuse-schválení usnesení-závěr a občerstvení.

Hasičský ples SDH Horní Suchá 21.2.2009


Pokud nevíte co s volným časem,
tak hasiči ze Suché Vás srdečně zvou na již tradiční

HASIČSKÝ PLES

který se koná 21.února 2009 v Dělnickém domě v Horní Suché.
Začínáme v 19 hodin!
K tanci hraje - ostatně jako vždy - skupina Santropez.
Cena místenky 350,- Kč.

Cvičení výjezdové jednotky 6.12.2008

V sobotu 6.12.2008 ve zbrojnici v Horní Suché proběhlo prověřování fyzických schopností a pohotovosti výjezdové jednotky SDH Horní Suchá. Součásti fyzických testů, bylo procvičení a manipulace s dýchací technikou a nácvik výjezdu. Důležitou součástí školení bylo proškolení o změně způsobu svolávaní jednotky,
která v současné době probíhá formou SMS odeslané SOPISEM JIH FM.

V návaznosti na naplňování koncepce Hasičského záchranného sboru ČR „Zaměření rozvoje operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému na úrovni krajů“ z 14.11.2003, dojde k útlumu operačního a informačního střediska územního odboru Karviná (dále jen OPIS Karviná). Jeho úkoly plně převezme
tzv. sektorové operační a informační středisko (dále jen SOPIS) JIH se sídlem na centrální stanici územního odboru Frýdek-Místek.

SOPIS JIH bude vykonávat činnost, vyplývající pro operační střediska IZS ze zákona č.239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů,
a z dalších prováděcích předpisů a zároveň bude plnit roli operačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Územní působnost je stanovena pro území okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. SOPIS JIH byl zprovozněn k 1.10.2008 a tím plně přebral veškerou funkcionalitu OPIS Karviná
a začala plnit úkoly i pro okres Karviná.

SOPIS JIH – kontaktní údaje

1. Telefonní spojení: 950 720 010
2. Radiové spojení: Volací značka PFM 100
3. Krizové mobilní telefony:
- 725 145 211
- 725 145 212
- 725 145 412
- 725 145 312

Velitel SDH Horní Suchá Rostislav Krhovjak

(další fotky v galerii)

Odborná příprava strojníků JPO III

Oznamuji všem strojníkům, že proběhne cyklická odborná příprava strojníků JPO III, kurz S-8, který se uskuteční dne 20.12.2008 od 9.00 hodin na centrální hasičské stanici v Karviné. Účast nutná...

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)