Zde můžete zvolit rok výjezdů

- 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -

Výjezdy 2017


26.12.2017 Technická pomoc Horní Suchá, ul. Vnější 770/13
Podrobnosti: Na místě zásahu jsme společně s HZS Havířov pomohli vyprostit osobu z uzavřené místnosti.
Zúčastnili se tito hasiči: Marek Szelong, Michal Ševčík, Radek Zsibrita, Tomáš Rzyman,


12.12.2017 Technická pomoc Horní Suchá ul. Drážní 377/10
Podrobnosti: Na místě zásahu spadly po větrné smršti tři vysoké borovice. Jednotka jeden rozřezala a na další dva neměla techniku, proto se celá událost nahlásila operační středisko a ten zajistil další postup.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, Tomáš Rzyman, Marek Szelong, Radek Zsibrita,


11.12.2017 Technická pomoc Horní Suchá ul. Těrlická
Podrobnosti: Jednotka rozřezala a odklidila strom, který spadl po větrné smršti a zasahoval do komunikace.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, Tomáš Rzyman, Marek Szelong, Radek Zsibrita,


09.12.2017 Planý poplach Horní Suchá
Podrobnosti: Jednotka nezasahovala jednalo se o planý poplach.
Zúčastnili se tito hasiči: Michal Ševčík, Radek Zsibrita, Roman Raš, Tomáš Rzyman, Vojtěch Stefan,


01.12.2017 Technická pomoc Horní Suchá, Solecká
Podrobnosti: Byla nahlášená větev, která zasahuje do komunikace. Po dojezdu na ulici solecká, nebyla nalezená větev, která by zasahovala do komunikace. Po dohodě s VZ jsme se vrátili zpět na základnu.
Zúčastnili se tito hasiči: Michal Ševčík, Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman, Vojtěch Stefan,


19.11.2017 Technická pomoc Horní Suchá, Dr. Glazera 1215/15
Podrobnosti: Jednalo se o zatopený sklepní prostor asi tak 5 cm souvislé hladiny. Nebylo zjevné odkud voda přitéká, tak byl kontaktován domovník, který celou záležitost bude řešit v pondělí.
Zúčastnili se tito hasiči: David Krhovjak, Roman Raš, Tomáš Rzyman,


13.11.2017 Planý poplach Horní Suchá, Stavební 1227/4
Podrobnosti: Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach.
Zúčastnili se tito hasiči: Marek Szelong, Roman Raš, Tomáš Rzyman, Vojtěch Stefan,


29.10.2017 Technická pomoc Horní Suchá, ul. Vnitřní 1367/5a
Podrobnosti: Na místě zásahu se jednalo o uvolněný plech na střeše. Jednotka uvolněný plech provizorně uchytila a předala majiteli.
Zúčastnili se tito hasiči: Michal Ševčík, Radek Zsibrita, Tomáš Rzyman,


29.10.2017 Technická pomoc Horní Suchá
Podrobnosti: Jednalo se o nalomenou větev, kterou jsme pomoci výškové techniky odřezali.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, David Krhovjak, Tomáš Rzyman, Martin Sikora, David Šebesta, Radek Zsibrita,


29.10.2017 Technická pomoc Horní Suchá, ul. Lékárny
Podrobnosti: Jednalo se o ulomenou větev, která spadla na telekomunikační vedení a tím se zlomil dřevěný sloup.Jednotka zlomený sloup odstranila a uvolnila komunikaci.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, David Krhovjak, Tomáš Rzyman, Martin Sikora, David Šebesta, Radek Zsibrita,


18.09.2017 Technická pomoc Horní Suchá
Podrobnosti: Odstranili jsme následky spadlého starého stromu s komunikace.
Zúčastnili se tito hasiči: Roman Raš, Tomáš Rzyman, David Šebesta, Michal Ševčík,


28.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá, Lesní 11
Podrobnosti: Likvidace bod. hmyzu
Zúčastnili se tito hasiči: Michal Ševčík, Rostislav Krhovjak, Vojtěch Stefan,


22.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá, Konečná 585
Podrobnosti: Likvidace bod. hmyzu
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, Tomáš Rzyman, Michal Ševčík,


22.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá, Rekultivační 12
Podrobnosti: Likvidace bod. hmyzu.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, Tomáš Rzyman, Michal Ševčík,


19.08.2017 Ostatní pomoc Horní Suchá
Podrobnosti: Po dojezdu na místo události jsme pomohli zdravotní záchranné službě s transportem pacienta.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman, Michal Ševčík, Radek Zsibrita,


18.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá
Podrobnosti: Likvidace bod. hmyzu
Zúčastnili se tito hasiči: Michal Ševčík, Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman,


10.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá, Osvobození
Podrobnosti: Jednalo se o zlomený buk.Provedli jsme odstranění spadlé koruny a zprůjezdnili jízdní pruh.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, David Šebesta,


09.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá Grabovčok 1
Podrobnosti: Likvidace bodavého hmyzu.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman,


06.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá, ul. Stonavská
Podrobnosti: Likvidace bodavého hmyzu.
Zúčastnili se tito hasiči: Michal Ševčík, Radek Zsibrita, Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman, Vojtěch Stefan,


03.08.2017 Technická pomoc Horní Suchá, ul. Vrchní
Podrobnosti: Jednalo se o zlomenou vrbu v kmeni. Provedli jsme odstranění spadlé koruny a zprůjezdnili přilehlou ulici.
Zúčastnili se tito hasiči: David Krhovjak, Roman Raš, Marek Szelong, Michal Ševčík,


01.08.2017 Požár Horní Suchá, Solecká 1321/1
Podrobnosti: Jednotka doplňovala vodu a dohašovala jedním proudem C ohnisko požáru.
Zúčastnili se tito hasiči: Roman Raš, Tomáš Rzyman, Marek Szelong, Radek Zsibrita,


25.07.2017 Planý poplach Horní Suchá
Podrobnosti: Jednotka na místě nezasahovala, jednalo se planý poplach EPS.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, Marek Szelong, Radek Zsibrita,


26.06.2017 Taktické cvičení Horní Suchá
Podrobnosti: Jednalo se o taktické cvičení na polské zákl. škole.
Zúčastnili se tito hasiči: David Šebesta, Marek Szelong, Michal Ševčík, Radek Zsibrita, Roman Raš, Tomáš Rzyman, Vojtěch Stefan,


23.06.2017 Požár Horní Suchá
Podrobnosti: Jednalo se o zahoření skládky asi dva na dva metry. Ve spoluprací s HZS pomoci jednoho proudu byl požár zlikvidován.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, David Šebesta, Radek Zsibrita,


12.05.2017 Technická pomoc Havířov, ul. Želivského 1344/8
Podrobnosti: Jednotka na místě události po průzkumu a domluvě s majitelem nezasahovala. Majitel otevřel poklop kanálu a voda s garáže odtekla.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Roman Raš, David Šebesta, Michal Ševčík,


25.04.2017 Ostatní pomoc Horní Suchá, Vnitřní
Podrobnosti: Jednotka asistovala při kulturní akci v domově s pečovatelskou službou na pálení čarodějnic.
Zúčastnili se tito hasiči: Tomáš Kluziok, Tomáš Rzyman, Michal Ševčík,


25.04.2017 Technická pomoc Horní Suchá, Těrlická 1208/18a
Podrobnosti: Jednotka odčerpala vodu se zatopené garáže spojené se sklepem.
Zúčastnili se tito hasiči: Michal Ševčík, Radek Zsibrita, Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman, Vojtěch Stefan,


19.04.2017 Technická pomoc Horní Suchá, ul. Solecká
Podrobnosti: Jednotka na místě zásahu pomohla HZS odstranit pořezané větve.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman,


29.03.2017 Požár Horní Suchá
Podrobnosti: Jednalo se o požár nakladače v areálu skládky depos. Provedli jsme hasební práce ve spolupráci s HZS.
Zúčastnili se tito hasiči: Tomáš Kluziok, David Krhovjak, Radek Zsibrita,


29.03.2017 Požár Horní Suchá
Podrobnosti: Jednalo se o požár kontejneru s dřevěným odpadem v areálu sběrného dvora.Areál byl dobře oplocen, proto jsme plot překonali pomoci dvou nastavovacích žebříků a provedli likvidaci požáru.
Zúčastnili se tito hasiči: David Krhovjak, Roman Raš, David Šebesta, Michal Ševčík, Radek Zsibrita,


02.03.2017 Požár Horní Suchá, ul. Sušanky 351/1
Podrobnosti: Jednalo se o zapálenou suchou trávu.Jednotka se spolupráci s HZS požár zlikvidovala a vrátila se zpět na základnu.
Zúčastnili se tito hasiči: Rostislav Krhovjak, Tomáš Rzyman, Michal Ševčík,


01.02.2017 Technická pomoc Horní Suchá, ul. Hornosušská 134/78
Podrobnosti: Jednotka byla vyslána k zajištění kadávérů uhynulé volavky.Zajištění jsme provedli společně s posádkou TACH z HZS1 Jednotka postupovala podle vydaného pokynu o aviární influenzi. Následně jsme zajištěný kadavér předali zástupci obce p. Žerdíkovi.
Zúčastnili se tito hasiči: David Krhovjak, Marek Szelong, Michal Ševčík, Roman Raš,


Zde můžete zvolit rok výjezdů

- 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -

Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)