nášivka SDH Horní Suchá

Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

SDH Horní Suchá

Akce daruj krev 2020

Vážené starostky , starostové, členové SDH okresu Karviná

dovolte mi, abych Vám sdělil informaci týkající jednodenní akce

„Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2020

V této nelehké situaci, která nás zastihla v letošním roce a nejen nás, kdy byly zrušeny všechny společenské, kulturní a jiné akce. Týkalo se to především i akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči, kdy jsme byli nuceni zrušit hlavní den odběru v měsíci květnu pro naše dobrovolné hasiče. Chci poděkovat všem, kteří i přesto v měsíci květnu krev dobrovolně darovali a zaslali potvrzení o účasti a nebylo Vás málo. Podle předložených potvrzení je účast celkem 91 dárců, a z tohoto počtu je 9 prvodárců.

Jelikož někteří neměli možnost KC navštívit, bylo rozhodnuto, že v měsíci září dne 07.092020 (pondělí) od 6.30 hod proběhne jeden den v KC Karviná hromadný den odběru pro ostatní členy. Ti, kteří ovšem byli v měsíci květnu, jejich dárcovství se již nebude započítávat. Proto, kdo bude mít zájem, napište do 28.08.2020 na email OSH Karviná osh.karvina@cmail.cz své jméno a příjmení, abychom mohli tyto dárce nahlásit .

Děkuji a doufám, že tuto nelehkou dobu přečkáme

STEFAN Tomáš
Starosta OSH Karviná

Brigáda a vaječina

Vaječina, která se měla konat v sobotu 30.5.2020 se ruší.

Dne 13.6.2020 od 9:00 se bude konat brigáda a posléze bude občerstvení. Zda to bude vaječina nebo párky se uvidí podle počtu zúčastněných lidí.

Účast na brigádě je nutná, prosím o potvrzení účasti, nejlépe přes SMS Lucce.

SCHŮZE VÝBORU 25.5.2020

V pondělí 25.5.2020 od 17,00 se bude konat schůze výboru. Na programu bude Gulášfest, mládež, termín brigády a další body. Prosím o účast.
Starostka SDH
Lucie Zsibritová
hasiči Horní Suchá

Zřizovatelem výjezdové jednotky je Obec Horní Suchá
a podílí se na financování projektů SDH

znak SDH Horní Suchá
Starostka sboru
Lucie Zsibritová

Velitel výjezdové jednotky
Rostislav Krhovjak

KALENDÁŘ AKCÍ 2020 - SDH Horní Suchá

10.01.2020Valná hromada
15.02.2020Ples SDH Horní Suchá
27.04.2020Soustředění mladých hasičů
03.05.2020Hornosušská pouť
04.05.2020Kladení věnců
13.06.2020Dětská TFA
07.08.2020Letní kino
29.08.2020Gulášfest
12.09.2020Pohárová soutěž MH a dorostenců
29.11.2020Rozsvícení vánočního stromku

POSLEDNÍ VÝJEZD: 10.07.2020

Požár
Jednalo se o doutnající odpad vysypaný z popelářského auta. Náklad se rozhrnul a prolil vodou.

Zasahující hasiči:
Rostislav Krhovjak, Lukáš Leskovjan, Marek Neupauer,

FOTOGALERIE:

Hasičský ples 2020 Zobrazit celé fotoalbum

SDH Horní Suchá hledá mladé schopné lidi

Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalosti, které můžete využívat i ve svém osobním životě. Pokud přijmete naše podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazeni do výcviku, kde Vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu.


Postupně budete vycvičeni pro tyto činnosti:
 • hašení požárů
 • zásahy při dopravních nehodách
 • poskytnutí před lékařské pomoci
 • záchrana a evakuace osob
 • obsluha speciálních záchranných prostředků

Co získáte?
 • moderní výstroj pro zásahovou činnost
 • odborné vzdělaní v netradičním oboru
 • kolektiv lidí, kteří Vás nezklamou
 • uznání veřejnosti

Co požadujeme?
 • dobrý zdravotní stav, chuť pracovat, (nebýt z cukru, prostě být chlap)
 • věk minimálně 17 let (18 leté, po zaškolení, možnost zařazení do výjezdové jednotky)
 • řidičské oprávnění C+E (není podmínkou, ale výhodou)
 • obětavost a vytrvalost
 • bydliště v Horní Suché, nebo blízkém okolí

V případě zájmu či dotazu nás kontaktujte na e-mail: krhovjak@seznam.cz, sdhhornisucha@seznam.cz nebo velitele JSDH Horní Suchá: +420 606 343 339
Rovněž nás můžete navštívit osobně v naší zbrojnici.