nášivka SDH Horní Suchá

Členové výboru

Lucie Zsibritová
Starostka
Rostislav Krhovjak
Velitel jednotky
a místostarosta SDH
Marek Szelong
Strojník
Martin Sikora
Referent prevence a výchovné činnosti
Petra Szelongová
Jednatel
Karina Petříčková
Pokladník
Roman Raš
Vedoucí mládeže
Beata Rzyman
Kronikář
Radek Zsibrita
Referent MTZ
Stanislav Káňa
Předseda KRR
Czeslaw Preisner
Člen KRR
Karina Fuková
Člen KRR
Aleš Zálejský
Člen výboru
Ing. & Ing. Jana Sikora
Člen výboru