nášivka SDH Horní Suchá
- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -

Výjezdy SDH Horní Suchá v roce 2015

30.12.2015
Požár
Jednotka nezasahovala před příjezdem si majitel vozidlo uhasil sám.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Marek Szelong
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
15.12.2015
Technická pomoc
Jednalo se o spadlý kmen vrby na střechu rybářské boudy. Kmen jsme odstranili a pořezali. Po následném úklidu komunikace jsme se vrátili zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • David Šebesta
 • Michal Ševčík
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
2.12.2015
Únik plynu
Jednalo se o námětové cvičení pořádané HZS.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Martin Sikora
 • Matuš Cink
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
1.12.2015
Technická pomoc
Na MZ jsme rozřezali a odstranili s komunikace suchý strom.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Matuš Cink
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
29.11.2015
Požár
Jednotka provedla na MZ dohašení skrytého ohniska po předešlém požáru.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Martin Sikora
 • Radek Zsibrita
28.11.2015
Požár
Po příjezdu na MZ jsme zahájili hasební práce jedním proudem C. Další členové prováděli obranu přilehlé garáže na sousedním pozemku.CAS 24 sloužilo ke kyvadlové dopravě.Jednotka ukončila zásah v 14:49 hod.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • David Šebesta
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Martin Sikora
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Tomáš Kluziok
22.11.2015
Požár
Jednotka po dohodě s VZ se na MZ domluvila a vrátila se zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Martin Sikora
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Tomáš Rzyman
24.9.2015
Planý poplach
Jednotka byla vyslána na požár skládky Depos.Po příjezdu jsme byli informování, že se jedná o planý poplach.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • Jiří Fuka
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
20.9.2015
Technická pomoc
Jednotka nevyjela.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
2.9.2015
Planý poplach
Jednalo se o signalizaci EPS.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Matuš Cink
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
14.8.2015
Planý poplach
Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum objektu a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Martin Sikora
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
11.8.2015
Únik plynu/aerosolu
Jednotka po dohodě s VZ asistovala havarijní plynárenské službě při odstranění plynu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Martin Sikora
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
10.8.2015
Technická pomoc
Jednotka postřikem zlikvidovala sršní hnízdo.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Radek Zsibrita
 • Tomáš Kluziok
8.8.2015
Požár
Jednalo se o malý požár lesniho porostu, který byl uhašen menším množstvím vody. Jednotka se po dohodě s velitelem zásahu vratila zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Matuš Cink
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Kluziok
7.8.2015
Požár
Na místě události jsme po dohodě s VZ doplnili vodu a nasadili na přírodní zdroj plovoucí čerpadlo, jeden proud C a dohašovali lesní porost. Na příkaz VZ jsme ještě hodinu zůstali na místě a potom se vrátili zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Martin Sikora
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
31.7.2015
Technická pomoc
Jednotka na místě zlikvidovala v dřevěné garáži sršní hnízdo.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
24.7.2015
Technická pomoc
Likvidace bodavého hmyzu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Matuš Cink
 • Rostislav Krhovjak
8.7.2015
Technická pomoc
V ranních hodinách se přehnala přes náš region větrná smršť. Jednotka byla povolána IBC celkem 13krát. jednalo se převážně o vyvracené stromy a popadané větve.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Matuš Cink
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
2.7.2015
Požár
Na místě události jsme dohašovali travnatý porost, jedním proudem C.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Martin Sikora
 • Matuš Cink
 • Petr Guth
 • Rostislav Krhovjak
14.6.2015
Požár
Jednotka během jízdy na místo události byla odvoláná operačním střediskem a vrátila se zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Matuš Cink
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
5.6.2015
Požár
Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn velitele zásahu provedli průzkum výškové budovy (8 pater) a evakuovali osoby.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
25.4.2015
Požár
Jednotka na místě zásahu použila osvětlovací rampu pro osvětlení prostoru, provedla průzkum a po dohodě s velitelém zásahu se vrátila zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Petr Guth
 • Rostislav Krhovjak
31.3.2015
Technická pomoc
Po příjezdu na MZ jednotka zjistila padlý strom přes komunikaci, tak ho prořezala a odstranila s komunikace.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Matuš Cink
 • Petr Guth
 • Radek Zsibrita
21.3.2015
Planý poplach
Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Jiří Fuka
 • Marek Szelong
 • Matuš Cink
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak