nášivka SDH Horní Suchá
- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -

Výjezdy SDH Horní Suchá v roce 2017

26.12.2017
Technická pomoc
Na místě zásahu jsme společně s HZS Havířov pomohli vyprostit osobu z uzavřené místnosti.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Tomáš Rzyman
12.12.2017
Technická pomoc
Na místě zásahu spadly po větrné smršti tři vysoké borovice. Jednotka jeden rozřezala a na další dva neměla techniku, proto se celá událost nahlásila operační středisko a ten zajistil další postup.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
11.12.2017
Technická pomoc
Jednotka rozřezala a odklidila strom, který spadl po větrné smršti a zasahoval do komunikace.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
9.12.2017
Planý poplach
Jednotka nezasahovala jednalo se o planý poplach.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
 • Vojtěch Stefan
1.12.2017
Technická pomoc
Byla nahlášená větev, která zasahuje do komunikace. Po dojezdu na ulici solecká, nebyla nalezená větev, která by zasahovala do komunikace. Po dohodě s VZ jsme se vrátili zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
 • Vojtěch Stefan
19.11.2017
Technická pomoc
Jednalo se o zatopený sklepní prostor asi tak 5 cm souvislé hladiny. Nebylo zjevné odkud voda přitéká, tak byl kontaktován domovník, který celou záležitost bude řešit v pondělí.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
13.11.2017
Planý poplach
Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
 • Vojtěch Stefan
29.10.2017
Technická pomoc
Na místě zásahu se jednalo o uvolněný plech na střeše. Jednotka uvolněný plech provizorně uchytila a předala majiteli.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Tomáš Rzyman
29.10.2017
Technická pomoc
Jednalo se o nalomenou větev, kterou jsme pomoci výškové techniky odřezali.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • David Šebesta
 • Martin Sikora
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
29.10.2017
Technická pomoc
Jednalo se o ulomenou větev, která spadla na telekomunikační vedení a tím se zlomil dřevěný sloup.Jednotka zlomený sloup odstranila a uvolnila komunikaci.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • David Šebesta
 • Martin Sikora
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
18.9.2017
Technická pomoc
Odstranili jsme následky spadlého starého stromu s komunikace.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Michal Ševčík
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
28.8.2017
Technická pomoc
Likvidace bod. hmyzu
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
 • Vojtěch Stefan
22.8.2017
Technická pomoc
Likvidace bod. hmyzu
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
22.8.2017
Technická pomoc
Likvidace bod. hmyzu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
19.8.2017
Ostatní pomoc
Po dojezdu na místo události jsme pomohli zdravotní záchranné službě s transportem pacienta.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
18.8.2017
Technická pomoc
Likvidace bod. hmyzu
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
10.8.2017
Technická pomoc
Jednalo se o zlomený buk.Provedli jsme odstranění spadlé koruny a zprůjezdnili jízdní pruh.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
9.8.2017
Technická pomoc
Likvidace bodavého hmyzu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
6.8.2017
Technická pomoc
Likvidace bodavého hmyzu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
 • Vojtěch Stefan
3.8.2017
Technická pomoc
Jednalo se o zlomenou vrbu v kmeni. Provedli jsme odstranění spadlé koruny a zprůjezdnili přilehlou ulici.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • Marek Szelong
 • Michal Ševčík
 • Roman Raš
1.8.2017
Požár
Jednotka doplňovala vodu a dohašovala jedním proudem C ohnisko požáru.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
25.7.2017
Planý poplach
Jednotka na místě nezasahovala, jednalo se planý poplach EPS.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Marek Szelong
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
26.6.2017
Taktické cvičení
Jednalo se o taktické cvičení na polské zákl. škole.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Marek Szelong
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Tomáš Rzyman
 • Vojtěch Stefan
23.6.2017
Požár
Jednalo se o zahoření skládky asi dva na dva metry. Ve spoluprací s HZS pomoci jednoho proudu byl požár zlikvidován.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
12.5.2017
Technická pomoc
Jednotka na místě události po průzkumu a domluvě s majitelem nezasahovala. Majitel otevřel poklop kanálu a voda s garáže odtekla.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Michal Ševčík
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
25.4.2017
Ostatní pomoc
Jednotka asistovala při kulturní akci v domově s pečovatelskou službou na pálení čarodějnic.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Tomáš Kluziok
 • Tomáš Rzyman
25.4.2017
Technická pomoc
Jednotka odčerpala vodu se zatopené garáže spojené se sklepem.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
 • Vojtěch Stefan
19.4.2017
Technická pomoc
Jednotka na místě zásahu pomohla HZS odstranit pořezané větve.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
29.3.2017
Požár
Jednalo se o požár nakladače v areálu skládky depos. Provedli jsme hasební práce ve spolupráci s HZS.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • Radek Zsibrita
 • Tomáš Kluziok
29.3.2017
Požár
Jednalo se o požár kontejneru s dřevěným odpadem v areálu sběrného dvora.Areál byl dobře oplocen, proto jsme plot překonali pomoci dvou nastavovacích žebříků a provedli likvidaci požáru.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • David Šebesta
 • Michal Ševčík
 • Radek Zsibrita
 • Roman Raš
2.3.2017
Požár
Jednalo se o zapálenou suchou trávu.Jednotka se spolupráci s HZS požár zlikvidovala a vrátila se zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Michal Ševčík
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
1.2.2017
Technická pomoc
Jednotka byla vyslána k zajištění kadávérů uhynulé volavky.Zajištění jsme provedli společně s posádkou TACH z HZS1 Jednotka postupovala podle vydaného pokynu o aviární influenzi. Následně jsme zajištěný kadavér předali zástupci obce p. Žerdíkovi.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Krhovjak
 • Marek Szelong
 • Michal Ševčík
 • Roman Raš