nášivka SDH Horní Suchá

Výjezdy SDH Horní Suchá v roce 2024
15.7.2024
Technická pomoc
Likvidace bodavého hmyzu na ulici Grabovčok...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
12.7.2024
Technická pomoc
Jednalo se o spadlý strom přes komunikaci...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Lukáš Leskovjan
 • Martin Sikora
 • Richard Bosák
26.6.2024
Technická pomoc
Jednalo se o vyvracený strom, po dohodě s velitelem zásahu jednotka nezasahovala.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Marek Szelong
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
25.6.2024
Technická pomoc
Likvidace bodavého hmyzu na ulici Na kempce...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
23.6.2024
Technická pomoc
Jednotka byla vyslána na pomoc Českému Těšínu po vichřici, která se prohnala městem. Řezali jsme popadané stromy...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Lukáš Leskovjan
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
22.6.2024
Technická pomoc
Jednalo se o spadle větve na dráty VN.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Lukáš Leskovjan
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Tomáš Rzyman
22.6.2024
Technická pomoc
Jednalo se o ulomenou větev, která visela nad komunikací...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Tomáš Rzyman
22.6.2024
Technická pomoc
Byl zatopený sklep po přívalovém dešti.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
22.6.2024
Technická pomoc
Odstranili jsme spadlý strom přes cestu...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
22.6.2024
Technická pomoc
Visel kabel přes chodník...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
22.6.2024
Technická pomoc
Jednalo se o spadlé stromy přes komunikaci.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Tomáš Rzyman
21.6.2024
Taktické cvičení
Jednalo se o námětové cvičení na české základní škole.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
21.6.2024
Taktické cvičení
Jednalo se o námětové cvičení na základní škole s polským vyučovacím jazykem.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
19.6.2024
Technická pomoc
Jednalo se o spadlý strom na silnici, po bouřce.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Lukáš Leskovjan
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
1.6.2024
Technická pomoc
Jednalo se o spadlý strom přes komunikaci u skládky "Depos"
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Adam Ligocki
 • Daniel Bordovský
 • David Šebesta
 • Lukáš Leskovjan
 • Richard Bosák
18.5.2024
Planý poplach
Jednalo se o planý poplach u rybníku "Nebesák"
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Lukáš Leskovjan
 • Marek Szelong
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
8.5.2024
Požár
Jednalo se o zahoření sazí v komíně.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Lukáš Leskovjan
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
5.5.2024
Požár
Jednalo se o zahoření na skládce "Depos"
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Krhovjak
 • David Šebesta
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
4.5.2024
Požár
Jednalo se o zahoření na skládce "Depos"
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
21.4.2024
Technická pomoc
Jednalo se o spadlý strom na komunikaci.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
14.4.2024
Požár
Jednalo se o požár finského domku.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
13.4.2024
Požár
Jednalo se o zahoření plechového kontejneru na papír.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Roman Raš
 • Rostislav Krhovjak
27.3.2024
Planý poplach
Jednalo se o planý poplach na skládce "DEPOS"
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • Lukáš Leskovjan
 • Richard Bosák
 • Tomáš Rzyman
23.3.2024
Technická pomoc
Jednotka nezasahovala, kontrolovala průjezdnost ulice, po silném větru.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Krhovjak
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
23.3.2024
Technická pomoc
Jednalo se o dvě větve spadlé na elektrické vedení.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Krhovjak
 • Martin Sikora
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
23.3.2024
Technická pomoc
Jednalo se o spadlé větve na elektrické vedení po silném větru. Jednotka nezasahovala a byla kontaktována firma ČEZ
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Daniel Bordovský
 • David Krhovjak
 • David Šebesta
 • Martin Sikora
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
27.1.2024
Technická pomoc
Jednotka po příjezdu na místo zásahu nezasahovala a po dohodě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Adam Ligocki
 • Daniel Bordovský
 • Lukáš Leskovjan
 • Radek Zsibrita
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
10.1.2024
Požár
Po příjezdu na MU, jsme rozvinuli vedení "B" pro doplnění hlavní cisterny vodou a kyvadlově jsme doplňovali vodu. Nasadili přetlakovou ventilaci a pomohli rozebrat konstrukci.
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • Richard Bosák
 • Rostislav Krhovjak
 • Tomáš Rzyman
1.1.2024
Požár
Jednalo se o zahoření popelnice. Jednotka nezasahovala, byla odvolána před příjezdem...
Výjezdu se zúčastnili tito hasiči:
 • David Šebesta
 • Rostislav Krhovjak